Paweł Witold Witkowski

Born in 1970. A graduate of the University of Physical Education in Warsaw and Art in Practice at Collegium Civitas in Warsaw. In the years 1995-2010 he worked as a cartoonist at Adam Jezierski’s Press Publishing House. He is a lecturer at the Faculty of Art of the University of Technology and Humanities in Radom. Together with Łukasz Rudecki, he creates an independent curatorial team. He works with painting, drawing and assemblage. The works are in private and corporate collections in Poland, England and France. Participant of collective and individual exhibitions. He lives and works in Radom.

EXHIBITIONS:

2021 – „I love and understand freedom”, Free Radom Festival – collective exhibition

2021- Confrontations 4 – System Art Gallery, Radom – collective exhibition

2020 – „What’s Your Sign?” Warsaw Rising Museum – collective exhibition

2020 – XXI High Art Festival, Bytom – collective exhibition

2019 – Polish National Art Exhibition „War Games 1939 …” Łaźnia Gallery, Radom – collective exhibition

2019 – Sfumato Art Gallery – individual exhibition

2018 – Triennial „45 Winter Salon” Masovian Center for Contemporary Art Elektrownia, Radom – collective exhibition

2018 – 28 Exhibition of the Union of Polish Artists and Designers, Radom – collective exhibition

2007- Beckenham Gallery, England – individual exhibition

2006 – Neo Gallery, Zakopane – individual exhibition

2005 – Przemyśl Cultural And Science Center Castle – individual exhibition

2004 – 14th Exhibition of the Union of Polish Artists and Designers, Radom – collective exhibition

2003 – ING Bank Śląski, Radom – individual exhibition

2002 – City Art Gallery of MPiK, Radom – individual exhibition


Urodzony w 1970 roku. Absolwent AWF w Warszawie i Art in Practice w Collegium Civitas w Warszawie. W latach 1995 – 2010 zatrudniony jako rysownik w Wydawnictwie Prasowym Adama Jezierskiego. Jest wykładowcą na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu. Razem z Łukaszem Rudeckim tworzy niezależny zespół kuratorski. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i asamblażem. Prace znajdują się w zbiorach prywatnych i firmowych w Polsce, Anglii i we Francji. Uczestnik wystaw zbiorowych i indywidualnych. Mieszka i tworzy w Radomiu.

WYSTAWY:

2021 – „Wolność kocham i rozumiem…” Free Radom Festival – wystawa zbiorowa

2021 – Konfrontacje 4, Galeria System Radom – wystawa zbiorowa

2020 – „Jaki Znak Twój?” Muzeum Powstania Warszawskiego – wystawa zbiorowa

2020 – XXI Festiwal Sztuki Wysokiej, Bytom – wystawa zbiorowa

2019 – Ogólnopolska Wystawa Sztuki „War Games 1939…” Galeria Łaźnia, Radom – wystawa zbiorowa

2019 – Galeria Sztuki Sfumato, Radom – wystawa indywidualna

2018 – Triennale „45 Salon Zimowy” Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom – wystawa zbiorowa

2018 – 28 Wystawa Związku Polskich Artystów Plastyków, Radom – wystawa zbiorowa

2007- Beckenham Gallery, Anglia – wystawa indywidualna

2006 – Galeria Neo, Zakopane – wystawa indywidualna

2005 – Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek – wystawa indywidualna

2004 – 14 Wystawa Związku Polskich Artystów Plastyków, Radom – wystawa zbiorowa

2003 – ING Bank Śląski, Radom – wystawa indywidualna

2002 – Miejska Galeria Sztuki MPiK, Radom – wystawa indywidualna